Tarihlerin Renkli Değişimi – The Colorful Change of Histories

“Renkler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur.”

Renklerin hayatımızdaki yerini farkettiniz mi hiç? Ya da renksiz olan bir dünyada yaşasak ne olurdu diye düşündünüz mü? Aslında şuanki bakış açımızı kaybederdik. Çünkü renksiz olarak nitelediğimiz siyahın bile hayatımızda kocaman bir yeri vardı aslında. Eftrafımızda gördüğümüz tüm o renkler bize bir sürü şey çağrıştırır ve hissettirir. Dahası düşüncelerimizi değiştirirler biz farkında bile olmadan…

Peki her dönemin kendine ait bir rengi olduğunu bilir miydiniz? Sanırım cevabınız “Hayır”. Çünkü tarihsel dönemler, hep yaşanılan olaylar ve kişiler ile tanımlamıştır. Şimdi de hayatımızın her yerinde olan renklerle tanımlayalım dönemleri.

“Color speaks louder than words”

Did you ever notice the importance of colours in our lives? Or Did you ever thought about what would happen if we had been lived in a colourless world? Actually, we would probably lose our perception. Because even the colour black that we define it colourless has a huge place in our lives. All these colours that we see around us make us feel various things. Moreover, they change our thoughts even we are not aware of it.

Did you know that every historical period has its own colour? I guess your answer is “No”. Because all these historical periods are always defined with the things that happened in these days and with the people who live in that periods. This time, let us define all the historical periods with the colours that are everywhere in our lives.

  1. ANTİK MEZAPOTAMYA – ANTİK MISIR / ANCIENT MEZOPOTAMI – ANCIENT EGYTP
6-1
7-1
9-1

2. ANTİK YUNAN – ANCIENT GREECE11-112-1

14

3. ANTİK ROMA – ANCIENT ROME
15

Antik Roma’da hakim olan renklerin arasında bulunan mor, zenginliği çağrıştırmaktadır ve genelde Sezar gibi ülkenin başındaki kişilerin kıyafetlerinde, mücevherlerinde kullanılır. Beyaz renk de  hiyerarşik simgeler arasındadır.ve mevkisi yüksek olan kişileri kıyafetlerinden  bulunurdu

The color purple that can be seen offeny in Ancient Rome is associated with the wealthness and generally in some people’s clothes those who are at the top of the country like Caesar. White color  symbolize hierarchy and appears in the  clothes of  people who are at higher positions.

16

18

4. ORTA ÇAĞLAR – MIDDLE AGES

20
21
22
25

5. RÖNESANS – RENAISSANCE26

27

29

6. ROKOKO – ROCOCO37

Rokoko Dönemi’ndeki farklılık hemen gösterir aslında kendini. Bu dönemde hafif renkler dominant bir şekilde kullanılmıştır.

The difference in the Rococo term shows itself directly. In that period soft colors are used dominantly.

38
41

7.  ART NOUVEAU4243

45

46

8. ART DECO48

Bu dönemde binalar dahil bir çok yapı keskin ve düz hatlara sahip ve geometrik şekillerin ağırlıkta olduğu bir tarzda tasarlanmıştı.

In that period various structures including buildings  have designed with sharpen and straight  geometrical shapes.

49

51

52-1

9. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI – SECOND WORLD WAR

53

İkinci Dünya Savaşı döneminin renkleri de tahmin edilebileceği gibi gücü simgeleyen renklerin başında gelen kırmızı.  Kırmızı afişler, posterler ile dikkat çekerek, ne kadar güçlü olduklarını belli etmek temel amaçları.

Second world war period’s color is dominantly red that symbolize power. With trying to take attention with red posters thet wanted to imply how powerful they were.

54

10. 50’LER – 50’S

56

İkinci Dünya Savaşı’ndaki görevlerinin farkında olan kadınlar sonrasında kendi yaşanmlarında da büyük bir yer edindiğini fark ederler. Bunun üzerine evde duran kadınların tarzlarına uygun olarak mutfaklar ve birçok alan kadınların isteğine göre dizayn edildi. Bu nedenle de daha çok pempe, mavi, sarı gibi tatlı olarak adlandırılabilecek renkler bu döneme ait oldu.

After the second world war, women were aware of they had also huge importance on theirs and husbands life. The houses, kitchens are designed according to the ladies’ designing wishes. Thefore, generally blue, pink, yellow colors that can be called as sweet colors are dedicated to this period.

58

11. 60’LAR – 60’S

62

Pop Art’ın başladığı bu dönemde genel olarak hepimizin fark ettiği şey renklerin canlılığı olmuştur. 50’lere kıyasla evde durmaktan sıkılan kadınlar kendi güçlerini göstermek için daha farklı alanlarda çalışmaya başlamıştır. Kıyafetlerinde de değişiklik görülmüştür. Aynı zamanda sanatta da tablolarda da öne çıkan kadınlar, kendi güçlerini göstermeyi amaçlamıştır. Bu nedenle bu dönemlerin renkleri diğer dönemlere kıyasla daha canlı ve daha renklidir.

In the 60’s where the Pop Art has started, the lively colors take the attention. Women of 60’s started to be bored to stay at home and started to work in different areas to show their power. There also changes in their clothes and more women appeared in art and the purpose was to show their power. Therefore, this periods color are more lively and powerful compared to others.

63
64

12. 70’LER – 70’S

65

66

12. 80’LER – 80’S

67-1

68

Kaynakça;

Değerli Bilkent Öğretim Üyesi Agnieszka Srokosz’a yardımları için teşekkürlerimi iletiyorum.

References:

Special thanks to Bilkent University Instructor Agnieszka Srokosz for helping with the information.