13 Mayıs 2014’te 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciası’nın dördüncü yıldönümünde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü “IAED 211-Media for Representation” dersi kapsamında Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsü Meteksan Kırtasiye önünde bulunan alandaki 2014 yılında Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından yapılan Soma Anıtı’ndan ilham alarak yeni projeler tasarladılar. Bilkent Üniversitesi’nde daha önceden var olan bu strüktürü kullanarak yeni tasarımlar ortaya çıkaran öğrenciler Soma Facia’sının bilincinde olarak yeni tasarımlar oluşturdular. Bu proje kapsamında kendi tasarımlarını uygun medyalar kullanarak bütün dönem boyunca öğrendikleri bilgileri kullanma ve sayın jüri üyeleri Tijen Sonkan Türkkan, Mehmet Tahir Ayparlar, Doğukan Odabaşı ve Efecan Büyükbaykal aktarma şansı elde ettiler.

“Media for Representation” dersinin amacı farklı programlar kullanarak 2 boyutlu tasarımları 3 boyutluya taşıyarak modelleme yapmayı, bilgisayar programları ile en iyi ve profesyonel şekilde düşüncelerinin aktarabilmesini hedeflemektedir. Dersin önkoşulu olan “IAED 134-Designing with Digital Media” dersinde öğrenilmiş olan AutoCAD programının hatırlatılmasıyla başlayan bu ders kendi içerisinde iki bölüme ayrılır. Dersin ilk bölümünde gerekli komutlar hakkında bilgilendirme öğretim görevlileri tarafından anlatıldıktan sonra ders sonunda teslim edilmesi gereken ödevler verilir. İlk kısım daha çok konferans tarzında ilerlerken ikinci bölüm öğrencilerin tasarımları yeni öğrendikleri komutları kullanarak aktarmasını sağlar. Tasarımları öncelikli olarak eskiz defterlerine aktaran öğrenciler daha sonra bilgisayara o gün içinde öğrendikleri komutları kullanarak geçirirler. Bu uygulama kısmında ise öğretim görevlileri sınıfta dolaşarak öğrencilere takıldıkları noktada asistanlarla birlikte yardımcı olurlar. Dönem ortasına kadar AutoCAD modellemesi öğrenen öğrenciler vize bittikten sonra 3D Max programında nasıl modelleme yapmaları gerektiğini öğrenirler. Haftalar ilerledikçe materyal aktarımını, simülasyon ve animasyon hazırlamayı, ışık atayarak görüntü almayı öğrenerek gerçekçi ortamlar oluşturlar.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin zorunlu dersleri arasında olan “IAED 211-Media for Representation” dersi aynı zamanda birçok avantajı da beraberinde getirir. Her şeyden önce sosyal farkındalık sağlamaya çalışan değerli öğretim görevlilerimiz aynı zamanda öğrencilere profesyonel hayatta kullanabilecekleri yeni yollar açmaktadır. Nitekim bilindiği gibi bir tasarım projesinin sadece başarılı olması değil, aynı zamanda karşısındaki insanın dikkatini çekmesi gerekmektedir. Bunun için dijital medyanın kullanılması 21. Yüzyılın temellerinden oluşmuştur. Bir projenin başarılı olması kadar sanal ortamda hazırlanan paftaların, yazılı ve görsel verilerin kendi içerisinde tutarlı olmasının ve tasarıma dahil edilmesinin de önemi büyüktür. Kısacası bir tasarımcının işi sadece mekanla bitmemektedir.

2017-2018 akademik yılında Tijen Sonkan Türkkan ve Mehmet Tahir Ayparlar tarafından güz ve bahar döneminde verilen bu ders, her yıl iki dönemde ve her sınıf için yaklaşık olarak 30 kişilik kontenjanla açılmaktadır.

Dersin koordinatörü ve öğretim görevlisi Tijen Sonkan Türkkan’a öncelikle yardımları için teşekkür ederim. Sizin öğrenciniz olmak benim için büyük bir ayrıcalıktır.

Öğrencilerin bu sene yaptıkları projeler aşağıdadır.

Proje Sahibi: Onur Burak Kocabaş, İpek Şener

Proje Sahibi: Beste Ünver, Vedia Durmaz

Proje Sahibi: Başak Gaye Akar