Hem merak ettiren hem de merakları gideren müzeler…

Merak, insanoğlunun varoluşundan itibaren etkisi altında kaldığı ve onları yeni şeyleri keşfetmeye, bulmaya iten bir histir. 16. ve 17. yüzyılda varlığını en etkili şekilde gösteren Curiosity Cabinets (Merak Dolapları), içinde barındırdığı birbirinden ilginç objeler ile insanları hem merak ettiren hem de insanların meraklarını gideren bir anlayışa sahip.

Merak Dolapları, Avrupalı bilginlerin ve soyluların yardımıyla ortaya çıktığı için daha çok zengin tabakaya hitap eden sergilerdi. Kunstkammern veya Wunderkammern olarak da bilinen bu sergiler günümüz müzelerinin o zamanlardaki birer emsali niteliğindeydi.

Bu sergilerin önemi 16. ve 17. yüzyıldaki kadar etkin olmasa da günümüzde ‘contemporary art’ (çağdaş sanat) adı altında düzenlenen bazı sergilerde rastlamak mümkün. Kitap, tablo ve heykel dışında ilkel çağdaki kemik fosillerinden içi doldurulmuş hayvanlara, egzotik hazinelerden envaiçeşit deniz kabuklarına birbirinden ilginç objeleri bünyesinden barındırmıştır.