BASE sizin için nedir?

BASE ‘Genç Sanatçılar Platformu’ olarak yola çıkan üç kişilik bir ekibin fikriyle doğdu.

BASE Ali Kerem Bilge, İdil Berkant ve Aslı Boduroğlu böyle hayali bir fikri ortaya çıkarttıklarında, bunun projeye dönüşme sürecinde de benimle temasa geçtiler. Geçen yıl, benim de bu organizasyonun küratöryel anlamda sorumluluğunu almamı istediler. Benim için çok heyecan verici bir deneyim açıkçası, 15 yıldır zaten küratöryel olarak aktif çalışıyorum. Özellikle çağdaş sanat alanında hem kıdemli sanatçılarla hem yeni kuşak sanatçılarla çalışma fırsatım oldu. Yaptığım projelerde  genç sanatçıları  yakından takip etmeye özen gösteriyorum. Daha üniversitede eğitim alan ve kariyerlerinin başında olan, genç sanatçılarla birçok kez proje gerçekleştirdik, çok sayıda sergi düzenledik.

Onları takip ediyorum işim gereği ve bu bir sorumluluk tabi her şeyden önce.

What does BASE mean to you?

BASE was created with the idea of a group of three called “Genç Sanatçılar Platformu” (Young Artists Platform).

When Ali Kerem Bilge, İdil Berkant and Aslı Boduroğlu formed this dreamy idea, they came into contact with me at its process of becoming a project. Last year, they wanted me to take the responsibility in curatorial means. To be honest, it is an exciting experience for me since I am already working actively as a curator. Especially in the area of contemporary art, I had a chance to work with both senior artists and new generation artist and also young artists.

Besides, I watch over the young artists closely in the projects I made. I have made lots of projects and exhibitions with young artists both when they are still studying at the universities’ fine arts departments and after their educational processes which is the time when they are at the first phase of their work carriers.

I do follow them as a matter of course, this is surely a responsibility first of all.

BASE genç sanatçılar için ne demek sizce?

Şimdi BASE’in aslında genç sanatçılara yönelik motivasyon oluşturan çok önemli basamaklardan biri olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda diğer genç sanatçılara yönelik yarışmalar veya sergilerden farklı olarak BASE’in asıl noktası şu: Daha o yıl mezun olmuş yeni sanatçı adaylarını bir araya getirmek ve onları sunmak, onların üretimlerini, onların sanat pratiklerini ve eğitimlerinin sonucunda vardıkları noktayı. Sanatlarındaki yön arayışları için bu karşılaştırmayı yapabilecekleri bir ortam sunuyor Base.

BASE’in onlar için önemli bir basamak olacağını düşünüyordum ki, öylede oldu BASE 2017.

İlk BASE’de 2017 yılında mezun olmuş olan Güzel Sanatlar Fakülteleri’nden Türkiye’nin her yerinden yaklaşık 108 sanatçıyı bir araya getirdik.

Bu yılda BASE 2018 Türkiye’deki bütün Güzel Sanatlar Fakülteleri’ne yapılan bir açık çağrı ile başladı. Bu açık çağrı sonucunda bizim 18 kişiden oluşan bir seçici kurulumuz bir araya geldi. Seçici Kurul ile yaklaşık 1300 başvuru içinden seçtiğimiz 94 yeni mezun genç sanatçıyı da BASE 2018’de izledik.

What BASE means to young artists at your point of view?

Now I think that BASE will be one of the most important steps which form motivation for young artists actually. I shared this idea with them. Besides, the main point of BASE which differentiates it from the other contests or exhibitions for the young artists is that: BASE offers an area to gather around, show them off, their productions, their art practices and the place they have arrived through their education, aspect striving for their arts to be able to make the comparison for the young artists who have just graduated at that year.

 I was thinking that BASE would be a step for them, and it actually has been.

 At the first BASE we gathered approximately 108 young artists who have graduated from the Fine Arts Department in 2017 from every corner of Turkey.

BASE 2018 has started with an open call to every Fine Arts Department in Turkey this year. As a result of this open call, our selective team of 18 has come together. With the selective team, we have watched 94 just graduated artists who were selected out of 1300 application in the BASE 2018.

BASE’in asıl amacı nedir?

Şöyle ki BASE’in amacı o yılın Güzel Sanatlar Fakültelerinin mezunlarına ulaşmak ve onları sanat dünyası ile buluşturmak. Bu platform eğitim alıp sanat ortamına katılacak olan gençleri bir araya getirmek onlara farklı bakış açıları kazandırmayı hedefliyor. Bu genç sanatçılar hem kendi aralarında hem birçok farklı yerden genç sanatçı ile bir araya geldi, İstanbul’dan, Batman’dan, Çorum’dan, Afyon’dan Türkiye’nin yaklaşık  20 şehrinden katılım oldu. Bu yıl katılanlar hem kendi jenerasyonları içinde nerede ve hangi noktada olduklarını görmüş ve o karşılaşmayı yaratmış oldular, bunun dışında bu sanatçıları da aynı zamanda profesyonel sanat izleyicisi ile profesyonel alanda alanın aktörleriyle; galericilerle, müzecilerle, koleksiyonerler ve küratörlerle, sanat eleştirmenleri ile dört gün boyunca bu karşılaşmayı yaratmak adına hem onları da motive eden, onların da sanat üretimlerini destekleyecek bir platform olma amacını taşıyor BASE.

What is the main purpose of BASE?

That is to say that the purpose of BASE is to reach through the graduates of Fine Arts of this year and make them meet the world of art. This platform aims to gather the juniors who took education and integrate to the art environment together and help them earn different points of views. These young artists have met up both with each other and artists from various places. From İstanbul to Batman, Çorum to Afyon…There are young artists who came from 20 various cities of Turkey. This year participants have seen and created the comparison of where they are and what point are they standing in their own generation. On the other hand BASE carries the aim of being a platform that support their production of art and made them create their meeting for four full days with professional art audiences, actors of the professional area, gallery owners, museologists, collectioners, and curators and art critics.

Editör Yardımcısı/ Assistant Editor: Beyza Koz

Grafiker/ Graphic Designer: Nur Özkaya

Çevirmen/ Translator: Zehra Nur Çolak

REFERANSLAR

https://www.base.ist/

Fotoğraflar : BASE piar ekibi.