Questions for Academics

Elvan Serin İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için FA 223- Görsel Algılama ve Renk dersi vermektedir.

Elvan Serin is a  part time instructor at İhsan Doğramacı Bilkent University and she teaches ADA 131- Architectural Drawing, FA 223- Visual Perception and Color  for the 2018-2019 academic year spring semester.

Soru 1: Öğrencilik hayatınızda sizi en çok mutsuz eden olay ne olmuştu?

Elvan Serin: Ben Güzel Sanatlar Bölümünde okudum. Bu bölümde okuyanlar bilirler atölyeler zamanla öğrencilerin yaşam alanları, evleri haline gelir. Bu sebeple öğrencilik hayatımda düşük not almalar ve yoğun sınav dönemleri gibi durumlar haricinde beni özellikle mutsuz eden bir olay yaşamadım. Çok rahat, mutlu ve verimli idik genel olarak fakat en mutsuz olduğum olayı mezun olmak olarak da yanıtlayabilirim.

Question 1: What were the unhappiest moments of your life at the time you were student?

Elvan Serin: I studied in the Faculty of Fine Arts. Students who study in this faculty know that the studios become their living spaces, their homes. Therefore, I did not experience an event that made me particularly unhappy except for low grades and intense exams. We were comfortable, happy and productive in general but I can say that graduating was my unhappy event.

.

Soru 2: Bir akademisyen olarak uyumak için vaktiniz oluyor mu?

Elvan Serin: Oluyor. Fazladan keyif yapmaya, ara sıra tembellik etmeye vaktim olmuyor ama zamanı iyi kullanır isem dinlenebileceğim kadar uyuyorum.

Question 2: Do you have time to sleep as an academician?

Elvan Serin: I do. I don’t have time for an extra moment of relaxation nor to laze around occasionally, but I sleep as much as I can when I use the time efficiently.

.

Soru 3: Tasarım sizin için nedir?

Elvan Serin: Tasarım, benim için yalnızca yeni bir obje yaratmak değil aynı zamanda dış gerçekliklerden kopabilmek, iç dünyamda kendimle yüzleşebilmek, belki biraz da fantastik bir dünyaya kaçabilmektir.

Question 3: What does design mean to you?

Elvan Serin: Design, for me, is not only to create a new object, but also being able to break away from the external realities, to face myself in my inner world, maybe to escape into a fictional  world.

.

Soru 4: Eğer şansınız olsaydı, öğrencilik hayatınızda neyi değiştirirdiniz?

Elvan Serin: Güzel Sanatlar Bölümü öğrencisi olarak; bu bölümden yüksek lisansın kaldırılıp bölümün dört yıldan altı yıla çıkarılmasını sağlardım çünkü, yukarıda da belirttiğim gibi, öğrenci tam alışıp, işini benimseyip üretmeye başladığı zaman okulundan ayrılmak zorunda kalıyor.

Question 4: If you had the chance, what would you change in your student life?

Elvan Serin: As a fine arts student; I would have removed the master’s degree from this department and raised the academic year from four years to six years because, as I mentioned above, just when the student get used to the department and starts to produce, he/she has to leave his/her school.

.

Çeviri/Translator: Görkay Düzgün, Şule Dilara Kipel

Grafiker/Graphic Designer: Nefes Damla Kalemli, Görkay Düzgün