Questions for Academics

.

Maysam Foolady İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için ADA 131- Mimari Çizim, FA 101- Temel Tasarım I ve ADA 134- Dijital Medyayla Tasarım dersleri vermektedir.

Maysam Foolady is a  part time instructor at İhsan Doğramacı Bilkent University and he teaches ADA 131- Architectural Drawing, FA101- Basic Design I and ADA 134- Designing with Digital Media for the 2018-2019 academic year spring semester.

.

Soru 1: Öğrencilik hayatınızda sizi en çok mutsuz eden olay ne olmuştu?

Maysam Foolady: Aklıma iki tane olay geliyor: İlki her sene düzenlenen mezuniyet projesi gezisinin benim dönemimde yapılmayacak olmasıydı. Biz, öğrenciler olarak, kendi imkanlarımızla ve hocalarımızın yardımıyla bu projeyi gerçekleştirmek için Barselona’ya bir gezi ayarladık. Gidiş ve dönüş biletinden kalınacak yere kadar çoğu harcamayı kendi cebimizden yapacağımız için ailemden fazladan para aldım fakat Barselona’ya vardığımızda pasaportumdan yanımda getirdiğim paraya kadar her şey çalındı. İnatçı biri olduğumdan bu durumu aileme söylemedim. Ankara’ya geri döndüğümde ise çalışmaya başladım ve bu nedenle yüksek olan ortalamam son dönemde baya düştü. Son sınıfa geçene kadar verdiğim emeğin karşılığını almak ve ortalamamı yükseltmek için okulu bir-iki dönem uzatmama rağmen çok arzu ettiğim şeref öğrencisi olarak mezun olma hayalimi az bir farkla kaçırdım. Diğeri ise ODTÜ’de yüksek linsansımı yaptığım sırada annemi kanser nedeniyle kaybetmemdi. Özellikle bu ikisi öğrencilik hayatımda beni en çok mutsuz eden olaylardır.

Question 1: What were the unhappiest moments of your life at the time you were student?

Maysam Foolady: I can remember two incidents: the first one is related to the graduation project trip that was usually organized abroad every year, but during my graduation year we received a news that our graduation trip would not take place abroad. Nevertheless, as students, we did our best and managed to arrange and realize a trip to Barcelona by the assist of our teachers. Since we organized the trip, we were responsible for all the expenses of the trip too. Therefore, that semester I had to demand for extra money from my family to be able to overcome the trip expenses beside the regular expenses of my education. During our trip in Barcelona, I was pickpocketed and from my passport to the money I brought there with me were stolen. I did not tell my parents about this incident because of my stubbornness. When I got back to Ankara, beside my studies I started working to survive the rest of the semester which unfortunately resulted my GPA to drop significantly. It was like a nightmare for me since I lost the honor status that I hold since the beginning of my bachelor studies. I decided to extend my school for another year so that all my hard work from previous semesters would not be wasted. Despite this, I could not manage to graduate as an honor student which I had always dreamed of and I lost it with a very slight difference. The second unpleasant incident that I faced was losing my mother while studying my second Master’s degree at METU. These two incidents were the unhappiest moments during my education life.

.

Soru 2: Bir akademisyen olarak uyumak için vaktiniz oluyor mu?

Maysam Foolady: Öğrencilik hayatı bittikten sonra daha rahat bir düzene geçtiğimi söyleyebilirim. Uyumak için vakit bulmakta hala sıkıntı çektiğim durumlar oluyor fakat zamanı düzenli bir şekilde kullanarak bu sorunu ortadan kaldırdığım durumlar da var. Öğrenciyken zamanı sistemli bir şekilde yönetmek daha zor olmasına rağmen mezun olana kadar ki süreçte insan zamanı nasıl kontrol etmesi gerektiğini de öğreniyor.

Question 2: Do you have time to sleep as an academician?

Maysam Foolady: By the end of my student life, I can say that my routine changed in a better way. There are cases where I still have trouble in finding time to sleep, but there are situations where I can handle this problem by using the time wisely. While being a student it is more difficult to manage time systematically; however, till their graduation, students learn how to manage their time more efficiently.

.

Soru 3: Tasarım sizin için nedir?

Maysam Foolady: Tasarım, bence, bilgi ve yaratıcılığı bir araya getirmek ve eldeki mevcut imkanların akıllıca kullanılmasıyla belirli bir problem için mantıklı bir çözüm sağlamaktır. Tasarımda bilgi edinmek, daha geniş bir perspektife sahip olmamızı ve çevremizi daha iyi anlamamızı sağlar.  Tasarım zihinsel bir sürecin sonucu olduğundan, kişi tasarımla bir kez ilgilendiğinde onu düşünmekten zar zor vazgeçebilir. O kişinin aklı, yürürken, dinlenirken, yemek yerken, birileriyle sosyalleşirken, hatta rüya bile görürken tasarımla uğraşmaya devam eder. Bu nedenle, tasarımın sadece bir iş olmaktan çok bir yaşam tarzı olduğuna inanıyorum.

Question 3: What does design mean to you?
Maysam Foolady:  In my opinion, design is to bring knowledge and creativity together and providing a reasonable solution for a particular problem through the intelligent utilization of the existing possibilities at the hand. Obtaining knowledge in design provides a broader perspective and a better understanding of our environment. Since design is the outcome of a mental process, a person can barely stop thinking of it once he/she get involved with. His/her mind keeps dealing with it while he/she is walking, resting, eating, socializing with others or even while dreaming. Therefore, I believe that design is more of a lifestyle rather than merely being a job.

.

Soru 4: Eğer şansınız olsaydı, öğrencilik hayatınızda neyi değiştirirdiniz?

Maysam Foolady: Değiştirmekten ziyade “Türkiye yerine İngilizce başka bir ülkede lisans eğitimi alsaydım nasıl olurdu?” diye düşündüğüm zamanlar oluyor çünkü Türkiye’ye gelmek hem Türkçe öğrenmem hem de İngilizcemi geliştirmem anlamına geliyordu. Bu iki dili öğrenmenin yanı sıra mimarlık eğitiminin de zorluğu eklenince Kanada veya İngilitere gibi ana dilin İngilizce olduğu bir ülkede tek bir dili öğrenmek kendimi geliştirmem benim için daha iyi olabilirdi fakat Türkiye’de okumanın da birçok avantajı vardı. Aklıma gelen diğer bir sorun ise ODTÜ’de master yapmak için zaman, para ve enerji harcamak yerine doktora yaparak veya profesyonel çalışmalara dahil olarak kendimi daha çok geliştirebilirdim. TU-Delft’te yaptığım master sırasında edindiklerimle kıyasladığımda ODTÜ’de yaptığım ikinci masterımı zaman kaybı olarak görüyorum.

Question 4: If you had a chance, what would you change in your student life?

Maysam Foolady: Rather than change, I sometimes wonder, how would it be like if I had my undergraduate education in an English-speaking country. Because studying in Turkey required me to handle both Turkish and English simultaneously. Learning these two languages as well as the difficulties of studying architecture, sometimes make me think of that studying in an English-speaking country like Canada, England or Australia might have been a better choice for me. However, I must mention that there were many advantages of studying in Turkey too. The second issue that comes into my mind is, instead of spending my time, money and energy for the second master at METU, I could have improved myself more by involving in a PHD studies or a professional practice. Sometimes, comparing to what I gained during my master studies at TU-Delft, I really feel that I wasted my time for studying my second master at METU.

.

Çeviri/Translator: Yaren Sağlık

Grafiker/Graphic Designer: Nefes Damla Kalemli, Görkay Düzgün