The Sound Of Art

Sanat hangi alanda olursa olsun hepimiz için kendimizi özgürce ifade edebileceğimiz, ucu bucağı olmayan bir alandır. Sanata yönelmek coğu kişi için anlaşılmak isteme dürtüsüdür. Belki toplum belki aile baskısı ile insanların dile getiremedikleri hisleri, görüşleri var. Bunları ifade etme isteği insanların toplum içinde bir birey olarak var olduklarını kendilerine ispatlamalarıdır. Toplum insanları kendileri olma konusunuda teşvik etmediği için insanlar kendilerini ifade edecek yeni yollar arar. Bu yollar herkesin kendi üretkenliğiyle ortaya çıkar. Bu üretkenlik sanata bilindik şekillerde de yansıyabilir; beklenmedik, kabul görmesi zor şekillerde de yansıyabilir. Sanatın bizi zorladığı durumlar elbette olacaktır. Bu zorluklar bizi geliştirecek, düşünmemizi sağlayarak ufkumuzu açacaktır. Her sanatın arkasında bir fikir vardır; bu fikri doğru yorumlamak, anlamlandırmaya calışmak bizim görevimizdir. Insanların kendilerini ifade etmesi bu kadar zor bir hal almışken en ufak bir fikir uyumu insanları heyecanlandırarak kendilerinin yalnız olmadıklarını hatırlatacaktır.

Art, in every branch, for all of us, is an endless field that we can express ourselves freely. Tending towards art is an urge to be understood. People cannot express some of their ideas and feelings because of community or maybe family pressure. They want to express those feelings because they want to prove that each of them is part of the community as an individual. The community does not encourage people to be who they are, thus, people seek for new ways to express themselves. These ways emerge with the help of the creativity. This creativity may be reflected to art in either usual or unusual ways. Sometimes art will pressure us. However, this pressure will improve and help us think and widen our scope. Every art piece has an idea behind it and it is our mission to interpret it correctly. As it has become so hard to express feelings, any kind of harmony of ideas will cheer people up and remind them that they are not alone.

.

Sanat bana göre ifade özgürlüğüdür. Sanatın hangi amaca hizmet ettiğini ise bu özgürlük çerçevesinde yorumlamak gerekir. Bu özgürlüğün farklı yansımaları olmakla beraber aslında herkesin sanatı kendisi kadar özgürdür; herkes kendi sınırlarını zorlar. Bu sanata tanıklık edenlere de o sınırları keşfetmek düşer. Ingiltere doğumlu duvar sanatçısı Banksy de farkındalık toplamak adına sanat yapan oldukça ünlü bir isim. Yirmi yılı aşkın bir süredir kimliğini korumayı başarmış olan Banksy ilk başlarda Blek Le Rat adlı sanatçıya özenmiş; onun tarzından ve fikirlerinden yola çıkarak zamanla kendi tarzını oluşturmuştur. Banksy zaman içerisinde birçok grup değiştirmiş, kullandığı tarzlar da değişmiştir. Şablonlu resim tekniği kullanan Banksy eleştirel tarzından dolayı çoğu konuda farkındalık uyandırmayı denemiştir. Teknoloji, savaş, kapitalizm, insanlar arası eşitsizlik gibi konulara yaklaşımı bu konulara destek verenlerle dalga geçer niteliktedir. Toplumda ortak alanlara zarar verme gerekçesiyle ise duvar sanatı yetkililerce yasak kılınmıştır. Çarpıcı şekilde tasarımları, yasağı umursamadan siyasi otoriteyi eleştiren tarzına devam etmesi ile Banksy isminin sapkınlık kelimesi ile beraberinde gelmesine sebep olmuştur. Bu “farklı” sanat tutumunun hükümet tarafından kabul görmemesiyle beraber toplumda daha fazla ilgi uyandırmıştır. Bana göre duvar sanatının en işlevsel yönü halka açık bir sanat ortamı oluşturmasıdır. Halkı birbirinden ayırmayan bu sanat yaklaşımının amacı zaten herkesi ortak bir noktada toplayabilmektedir. Bu ortak noktanın fikirler olması gerekmez, herkese kendini birer birey olarak yaklaştıklarını hissettirebilirlerse halkı bütünleşmeye teşvik etmiş olurlar. Herkesin eşit olduğunu yankılayan duvar sanatı fikir ortaklığı nedeniyle halka özgüven aşılamaktadır. Sanatın kendilerini hedef kitle olarak aldığına inanan halk üzerine düşen görevin sorgulamak olduğunu anladığı müddetçe sanat yerini bulur.

According to me, art is freedom to express. What function does art serve should be considered in a scope of this freedom. Even though this freedom has different reflections, every art is limited to their artist’s freedom; everyone pushes his/her own limits. What should audiences do is to explore these limits. British wall artist Banksy is a famous artist known to perform in order to raise awareness. Banksy, who is been unknown for over twenty years, started his career being affected by Blek Le Rat’s style and ideas, then developed his own style. Banksy has changed groups as well as his style over the time. He used stencil graffiti technique and tried to raise awareness in different topics such as: technology, war, capitalism, inequality. Also, he was kind of making fun of people who supports them. Graffiti (wall art) is prohibited by the authorities because it is harmful to public areas. With his attractive design and anarchist attitude criticizing authorities, the name Banksy started to become a synonym of the word perversity. That this different art style is not allowed by the government caused much more attention. In my point of view, the most useful part of wall art is it provides a public artistic environment. The aim of this wall art is to gather people in a common point. This common point does not have to be ideas as long as everyone approaches by feeling as individuals. By this way they can encourage people to unite. The wall art which is stating equality instills confidence with the help of its common points of ideas. Art will be continuous as long as the society understands the fact that art’s target is the society itself and they have to question it.

.

Sanatı önce kendi toplumundan başlayarak dünyada birçok ülkeye izini bırakmak için kullanmıştır Banksy. Bu izler farkındalık ve bütünleşme izleridir. Herkese açık olmasını istediği bu sanat tutumu insanları olumsuzlukların ardındakileri görmeye teşvik etmiştir. Kırmızı Balonlu Kız adlı en meşhur eserinin de mesajı hayatta her zaman umut olduğudur. Birçok farklı tarzda sanatlarını icra eden duvar sanatçısı olmakla beraber hepsinin sanatı özgünlükleriyle tanınıp fark ediliyor. Kısacası, bu sanatçılar kendilerini ifade edebilmenın bir yolunu bulmuş ve oldukça iyi işler çıkarmışlar. Bana göre, ifade becerisi alışkanlığını edinmiş sanatçılar veya sanatçı olmayanlar içimizdeki en özgür ruhlu insanlardır. Özgür ruh kavramı ise kişiden kişiye değişebilen ama özünde kendini bulmuş, kendiyle barışık ve mutluluğu kendi içinde arayan kişilikler bütünlüğüdür. Sanatı ve sanatın beraberinde getirebileceği tüm güzelliklere kucak açmalıyız. Bu ayrıcalıklar kendimizi geliştirmemize ve birer birey olarak gelişimimize etkide bulunacaktır. Sanat kavramlarla sınırlandırılamayacağı için bu etkiyi içselleştirmeli ve biraz da ipin ucunu hislerimize bırakmalıyız.

Banksy used art in order to leave mark first in his country and then all around the world. These marks are part of awareness and unity. He encouraged people to see behind of the negativity with the help his art that meant to be open for everyone. The message of his most popular piece, The Girl with Red Balloon, is that there is always hope. Although there are different kinds of wall artists, each of them is realized and known by their own freedoms. The long story short, these artists have found a way to express themselves and they did great jobs. In my opinion, people who have a habit of expressing themselves also have the most independent soul ever. This term, independence of the soul, may change person to person; however, it originally refers to people who know who they are, fınd happiness in small things and have self-esteem. We should embrace art and everything good that it brings along. That will help us to improve ourselves and have an impact on our individuality. As art cannot be limited in words, we should internalize this influence and let our instincts take the wheel.

.

Editor/Editör: Serra Koz

Translator/Çevirmen: Laçin Bilgin

Graphic Designer/Grafiker: Şule Kipel