“Why Do We Write?”

Tezer Özlü özgünlüğüyle en merak ettiğim yazarlardan birisidir. “Neden yazılır?” sorusuna “Dünya acılı olduğı içi yazılır. Duygular taştığı için yazılır.” cevabını vermiş bir yazardır. Bir gün “Kafkaokur“ dergisinde “Dünyanın Kıyısından Sarkan Yazar: Tezer Özlü” diye bir yazıyla karşılaştım. Hayat ve ölümü birlikte yaşayan Tezer Özlü “Bütün yaşama cesartini ölülerden alıyorum.” demiştir. On sekiz yaşında ilk intihar girişiminde bulunan, kendini ölüme ve ölmüşlere bu kadar yakın hisseden bir yazar kendisi. Bu sebeple onun hakkında yazılmış yazıyı okurken ve onu tanımaya başlarken bu başlığı daha iyi anladım.

Tezer Özlü is one of the authors which I am most curious about her originality. When asked about the motive behind her writing, she responded: “I write because the world is full of tragedy; because feelings overflow when left unexpressed.”  One day I came across an article in “Kafkaokur” magazine called “The Writer hanging from the edge of the world: Tezer Özlü”. Living life and death together, Tezer Özlü said: “I take all the courage to live from the dead.” Having attempted suicide when she was at the age of eighteen, she was a writer feeling so close to death and the dead. This is why I understood this title better when I read the article about her and started to get to know her.

.

Kalıplara sığmak istemeyen devrimci ve sınırsız ruhlu biri Tezer Özlü. İçindeki bitmek bilmeyen ayaklanma dürtüsü onu dürüst ve çarpıcı bir yazar haline getirmiş. Onu tanımak için hakkında yazılanlarla sınırlı kalmayıp onun kitaplarını okumanın da onu okumak olduğunu anladım. Bunun sebebi “çıplak” bir yazar olmasıdır. Kendine dürüst, dolayısıyla bizlere dürüst biri. Gerçekleri en saf, en yalın hâlleriyle gözlerimizin önüne sermeyi tercih etmiş bir yazar. Ne varsa aklında, fikrinde hatta bazen bizi rahatsız bile edebilecek bir yalınlıkla gerçekleri ortaya döküyor. Bu rahatsızlık birtakım nedenlerle oluşuyor olabilir. İnsanlar elbette okuduklarında kendilerinden bir parça bulmayı severler ama bu buldukları hep iyi olsun isterler ya da okuduklarının ardından cözümler de bulmak isterler. Tezer Özlü’nün ise böyle bir derdi yoktur. Olanı olduğu gibi yazar, hislerini olduğu gibi ortaya döker. Neden diye düşünmez ama neden diye düşündürtür. Yazmak istemesinden başka bir derdi olmayan, bu sebeple de yazdıkları çarpıcı ve sert nitelikte olan bir yazar benim için. Yazdıklarının bizim için değil de kendisi için olduğunu hissettiriyor. Hislerini ve yaşantısını onlardan yazarak kurtulmak istercesine yazıyormuş gibi; yazmaktan başka çaresi yokmuş gibi yazıyor.

She had a revolutionary and boundless soul who did not want to fit into the mold. Her constant urge to revolt has made her an honest and striking writer. To get to know her, I realized that not only was it limited to what was written about her, but that reading her books was also listening to her. This is because she was a “pristine” writer. She was honest with herself, so she was honest with us. A writer who chose to reveal the truth before our eyes in its purest, simplest forms. Whatever she had in her mind, she revealed with an easiness that uncomforted the readers. This may be caused by a number of reasons. People, of course, like to find a piece of themselves when they read, but they always want it to be something nice, or they want to find solutions to their problems if they relate. Tezer Özlü did not have such an interest. She writes what was happening as it is and revealed her feelings as it is. Her writings make you triggered and think. For me, she was a writer who had no problem other than wanting to write, and for this reason, her writing is striking and harsh. Her writings make us feel that she wrote not for us but herself only. She wrote about her life and her feelings as if she wanted to get rid of them; she wrote as if she had no choice but to write.

.

Düşüncelerine bu denli sahip çıkacak cesarete sahip bir kişinin yazılarını okurken kendinizi sorguluyorsunuz istemsizce. Belki de istediği budur diye düşünüyorum bazen. Sisteme, kalıplara, sınırlara baş kaldırmamızı; devrimci ruhuna ufak da olsa katkı sağlayabilecek ruhlara sahip olmamızı istiyor. Bana kalırsa kendi adını böyle yaşatmayı seçmiş bir yazar. Yaşam ve ölüm ikilemini “Yaşamı sevmekle birlikte ölüme alışmak da büyüyor, gelişiyor.” cümlesiyle açıklayabiliriz. Acılarını yazısına dökerken o kadar farklı bir üslup kullanıyor ki sanki onun sana anlattıklarından ders çıkarmazsan kendini suçlu hissediyorsun, sanki sana kızıyor. Bunun sebebi Tezer Özlü’nün hayata olduğu gibi bakması ve hayatı olduğu gibi kabul etmesidir. Bu sebepledir bence Tezer Özlü’nün yorgunluğu. Tezer Özlü hayatın bütününe bakabilen birisidir. Yorgundur, uyumak istiyordur ama hayattır bu, kolay vazgeçemez; hayatı sevdikçe de ölümü daha çok arzuluyordur.

When you read the writings of a person who has the courage to claim her thoughts at this rate, you are involuntarily questioning yourself. Sometimes I think maybe that’s what she wanted. She wanted us to rise up against the system, against the molds, against the borders, and to have souls that can contribute even a little to her revolutionary spirit. As far as I’m concerned, she was a writer who had chosen to be remembered like this. We can explain the dilemma of life and death with “while loving life, the interiorization of death is also growing and developing.” She used such a different style to pour her pain into her writing that it’s as if you don’t learn from what she tells you, you feel guilty as if she’s mad at you. This is because Tezer Özlü looked at life as it is and accepted life as it is. This is why I think Tezer Özlü’s fatigue. Tezer Özlü was someone who can look at the whole of life. She was tired, she wanted to sleep, but it was life, she couldn’t give up easily; the more she loved life, the more she desired death.

.

Editor/Editör: Nur Yılmaz

Graphic Designer/Grafiker: Saray Edanur Erdoğan

Translator/Çevirmen: Furkan Sülümen

“Tezer Özlü’nün Dünyasına Bir Bakış: ‘Aklımı Ellerinizden Kurtardım.”.” Oggito, oggito.com/icerikler/tezer-ozlu-nun-dunyasina-bir-bakis-aklimi-ellerinizden-kurtardim-/47560.