Dünyanın dört bir yanından 10 milyondan fazla tasarımcı, ilham almak için Pantone ürünlerine ve hizmetlerine güveniyor. Grafik tasarım, moda ve ürün tasarımı için çeşitli alanlarda malzemeler ve yüzeyler arasında renk tutarlılığı elde etmek için Pantone’un geliştirdiği X-Rite teknolojisi kullanılıyor. Bu bakımdan Pantone tasarım alanında önde gelen bir şirket.

More than 10 million designers give credence to Pantone’s products and services for inspiration. For fields such as graphic, fashion, and product design, the X-Rite technology -developed by Pantone- is being used to achieve consistency between the surfaces. In this manner, Pantone is a leading company in the design field.

Pantone tarafından piyasaya sürülen renkler, tasarım ve moda dünyasından başlayarak birçok sektöre ve kişiye ilham veriyor. 2000 yılından bu yana 20 yıldır her yıl için bir renk seçen Pantone, o seneye damga vuran olayları ve trendleri göz önüne alarak yılın rengini “renk enstitüsü” adı verilen seçici bir kurulla seçerek web sitesi aracılığıyla dünyayla paylaşıyor. Son birkaç senedir olduğu gibi bu senenin rengi seçilirken de yalnızca ilham vermekten çok daha fazlasını ifade etmesi planlanmış.

Colors put on the market by Pantone inspire lots of people and industries starting with design and fashion. Pantone chooses the color of the year since 2000 in consideration of the trends and striking occasions of the year with the help of a committee named “color institution” and share it with the world via their website. Just like previous years, this year, they also planned to achieve more than just to inspire.

Hızlı tüketim çağının yol açtığı sorunlardan birisi de su altındaki yaşamın günden güne tehlikeye giriyor olması. Artan plastik tüketimi ve bilinçsizlikle her geçen sene denizlerdeki plastik miktarı artıyor ve hem karadaki hem de denizdeki yaşam bu nedenle tehlikeye giriyor. Pantone, 2019 yılında su altı tonlarından ilham alan ve doğrudan bu soruna dikkat çeken “Glowing Glowing Gone” adlı bir renk çizgisi yayınlamıştı. Serideki renkler -Parlak Mavi, Parlak Sarı ve Parlak Mor- deniz yaşamı ve habitatların karşı karşıya olduğu çevresel krizleri ele almak için Adobe ve The Ocean Agency ile ortaklaşa oluşturulmuştu.

One of the problems of the consumption age is that life underwater is getting more in danger every day. As a result of increasing plastic usage and ignorance, not only the amount of plastic in water sources but also the danger of life both in and above water is increasing. In 2019, Pantone has released a color line called “Glowing Glowing Gone” which was inspired by underwater tones and the issues related to that. Colors in the series – Bright Blue, Bright Yellow, and Bright Purple- were created in cooperation with Adobe and The Ocean Agency to raise awareness for the crisis that the water habitat is facing.

2019 yılının renginin Living Coral (Mercan rengi) olarak açıklanmasından sonra WWF, okyanuslar hakkındaki gerçeklere dikkat çekmek için “Keep Living Coral” kampanyasını yayınladı. Kampanyanın kilit görseli ise, başarılı fotoğrafçı Thirza Schaap’ın Plastic Ocean’ından “Splash of Pink” serisine aitti. WWF tarafından başlatılan hareket, #keeplivingcoral hashtagi ile hala sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.

After Living Coral is announced to be the color of 2019, WWF published its campaign “Keep Living Coral” to strike attention to the realities of oceans. The key photograph of the campaign was part of a series that belonged to successful photographer Thirza Schaap’s “Splash of Pink” from Plastic Ocean. The movement started by WWA still keeps spreading via social media with #keeplivingcoral hashtag.

2020 yılının rengine dönecek olursak, geniş ve sınırsız bir gökyüzünü yansıtan Pantone 19-4052 Classic Blue, evrensel bir soruna dikkat çekerken insanları da bu konuda daha fazlasını görmeye teşvik ediyor. Pantone yönetici müdürü Leatice Eiseman “Geniş ve sonsuz akşam gökyüzünün sınırsız mavisini andıran Pantone 19-4052 Classic Blue, düşüncemizi genişletmek için bariz olanın ötesine bakmamızı teşvik edip, daha derinden düşünmemizi, bakış açımızı artırmamızı ve iletişim akışını açmamızı sağlıyor.” şeklinde açıkladı.

To turn back the color of 2020, Pantone 19-4052 Classic Blue which reminds the wide and unlimited sky encouraged people to care and see more about a universal problem. The executive director of Pantone Leatrice Eiseman explained it as “ A boundless blue evocative of the vast and infinitive evening sky, Classic Blue encourages us to look beyond the obvious to expand our thinking; challenging us to think more deeply, increase our perspective and open the flow of communication.”.

Bu gibi büyük şirketlerin bu ve benzeri konularda bu tip adımlar atması her ne kadar sevindirici olsa da Pantone renk seçimini yaptıktan sonra yaklaşık bir sene moda dergilerinden ev eşyalarına kadar pek çok alanda bu rengin hâkimiyetini görüyoruz. Tüketim sektörü ne yazık ki bu tip konularda toplumu şekillendirmede büyük öneme sahip. Pantone gibi büyük şirketlerin küresel sorunlarla ilgili adım atması umut verici olsa da bunun da tüketim çağının ürünü olduğunu unutmamak gerekir.

Even though it is exciting to have big companies taking steps in these kinds of issues, we can see the dominance of this color in every field from fashion catalogs to furniture. The consumption industry, unfortunately, has a big impact on shaping society regarding these issues. Although it is promising to have big companies like Pantone taking steps in universal problems, we should not forget the fact that this is also a part of the age of consumption.

Kaynak:

https://www.pantone.com/color-intelligence/color-of-the-year/color-of-te-year-2020

Yazar / Author: Helin Özdemir

Editör / Editor : Nur Yılmaz

Çevirmen / Translator : Aybike Simay Larçin

Grafik Tasarımcı / Graphic Designer : Vadi Töngür