House of BoJack Horseman

Mekân, sinema ve dizi evrenlerinin en önemli ögelerinden birisidir. Yönetmenler; şehir, mahalle, ev ve oda gibi farklı ölçeklerdeki mekânları bir senaryo çerçevesinde yorumlayıp kullanırlar. Anlatılan hikâyeye zemin olan bu mekânlar, hikâye ile ne kadar uyumlu olurlarsa duygulara ev sahipliği yapma konusunda da o kadar başarılı olur. Yapay evrenlerdeki bir mekân duyguları iyi yansıtabilir ve onlara iyi bir zemin hazırlayabilirse en az replikler kadar akılda kalıcı olur. Hepimiz Aşk-ı Memnu’daki Bihter Ziyagil’in o uzun ve ikonik cümlelerini hatırladığımız gibi tüm olayların dramatikliğini, zenginliği yansıtan Ziyagil Yalısı’nı da hatırlarız. O renkli atmosferi ile Büyük Budapeşte Hoteli de en az kahramanları kadar etkilemiştir bizi. Sanal ortamda yaratılmış mekânlar da gerçekliğin uyarlanmış hali olan mekânlar kadar güçlü bir etkiye sahip olabilir. BoJack Horseman dizisindeki ünlü oyuncu Bojack’in evi de mimari akımlardan esinlenmiş ve sanal ortamda oluşturulmuş bu mekânlardan birisi.

Space is one of the most important components of cinema and series universe. Directors interpret the spaces in different scales such as city, neighborhood, house or room to use them in the scenarios. These spaces, which are the basis of the story, the more they are compatible with the story, the more successful they can get hosting the emotions. If space in an artificial universe can express the emotions and prepare a good ground, they can be as remarkable as the lines. Just like we all remember the long and iconic lines of Bihter Ziyagil, we all remember the Ziyagil Mansion which reflects all the drama and wealth. The Grand Budapest Hotel affected us with its colorful atmosphere as much as its characters did. Spaces created in the virtual world may be as effective as the ones reflecting the reality. BoJack, the famous actor from BoJack Horseman the series, has a house that is inspired by architectural movements and created in the virtual environment.

Yaşamı modern dünyayla iç içe olan kahramanın hikâyesine zemin oluşturması için modern bir yapı tasarlanmış. BoJack Horseman’ın evi; düz çatı, yatay olarak vurgulanmış kübik formlar, yatay formlara yerleştirilmiş yatay pencere bantları gibi birçok modern mimari ögesi bulunduruyor. Evin tasarımında eski yaklaşımlara, geçmişe dair hiçbir gönderme kullanılmamış. Eski bir fotoğraf dahi göremiyoruz evde. Oysaki BoJack, geçmişe oldukça bağlı ve yaşamı geçmişinden her anlamda etkilenen bir karakter. Böyle bir karakter için geçmişten bağımsız bir mekân oluşturulmasının sebebi zıtlık oluşturup geçmişi daha da vurgulama isteği olabilir. Kahramanımızın geçmişini ait olduğu yerde bırakmaya karar vermesiyle bu evi daha az görmeye başlamamız da evle geçmiş arasındaki ilişkiyi destekliyor diyebiliriz.

A modern building is designed, to reflect his lifestyle which is interconnected with the modern world. Other features of the house are also compatible with the character. BoJack Horseman’s house has a lot of elements of modern architecture such as flat roof, cubical forms emphasized horizontally, horizontal windows placed in horizontal forms. Old approaches or nothing related to the past are used in the design of the house. We cannot even see an old picture. However, BoJack is quite connected with his past and his life is affected by it. The reason why they created a space independent of the past for such a character may be that the desire to create conflict and emphasize the past more. After our character decides to leave his past behind, we get to see this house less and we may say that it is supporting the relationship between the house and the past.

Oluşturulan mekânın hikâye ile uyumsuz olduğu tek nokta, geçmiş. Evin diğer özellikleri karakterle oldukça uyumlu. Bir dağın üzerine konumlandırılmış, ana cepheleri dağa ve Holywood- ilerleyen bölümlerde “Holywoo”- yazısına dönük ev BoJack’in yalnızlığına oldukça iyi ev sahipliği yapan ve bu yalnızlığı oldukça iyi yansıtan bir mekân. Ev de BoJack gibi yalnız. Ayrıca ana cephelerin konumlandırılması da kahramanımızın hayatındaki en önemli etkeni- Holywood’u- vurguluyor. Kullanılan renklerle ve evin konumlandırılması ile cansız ve soğuk bir atmosfer yaratılmış. Bu atmosfer BoJack’in o evde yaşadığı hayatı da oldukça iyi yansıtıyor.

The only part where space and the story are not compatible in the past. The other features of the house are quite in harmony with the character. The house which is placed on top of a mountain, faced towards the mountain and Hollywood (Hollywoo in the next chapters) sign is a space that hosts his loneliness and reflects it very successfully. The house is also alone just like BoJack. Additionally, the positioning of the main façade also reflects the most important factor in his life: Hollywood. A cold and dead atmosphere is created with the colors and the positioning of the house. This atmosphere also reflects his daily life.

Sinema ve dizi evrenlerinde duygunun iyi yansıtılabilmesi önemlidir. Mekân da bu sürecin bir parçasıdır ve oyuncular, kostümler, müzikler kadar önemli bir yere sahiptir. BoJack Horseman dizisinde oluşturulan ev, hikâye ile uyumlu olmayan noktalar içerse dahi duygulara başarılı bir şekilde ev sahipliği yapıyor.

Emotions need to be reflected successfully in the universe of cinema and series. Space has an important place in this process as much as the actors, costumes, and music have. The house in the BoJack Horseman series, even though it has some points irrelevant to the story, it is good at hosting emotions.

Thumbnailde kullanılan illüstrasyon Ollie Hoff’a aittir.

Illustration used in the thumbnail by Ollie Hoff.

Çevirmen/ Translator: Simay Aybüke Larçin

Grafiker/ Graphic Designer: Vadi Töngür

Editör/ Editor: Nur Yılmaz